<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5238493392842950228\x26blogName\x3dAngelInHeaven\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thisgalnamemumue.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thisgalnamemumue.blogspot.com/\x26vt\x3d-3665126464066279790', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.The Sky.
SAKIT HATI :'(
Thursday, 8 March 2012 | 02:00 | 0 kiss me
Assalamualaikum ,

First of all, mumue nak cakap yang mumue rindu dekat BF mumue TOPEK GASSY . Lama dah tak jumpa dea . act, mumue yang busy sangat . hujung minggu nie ingat nak jumpa dea. lepas rindu katanya :) Then , mumue rindukan KAK JIHA . Lama dah dea tak balik, dea balik punn mumue tadak kat rumah, acanna? rindu nak bergurau dengan dea, jalan2 dengan dea. masak dengan dea, semua lahh. okayy, tu bukan tujuan mumue nak update blog. act, mumue tga sakit hati dengan seseorang nie. suka2 hati dea jehh MAKI membe baik mumue, mumue tabole terima sebab , hm, korang pun tahu kann , kalau membe korang kena MAKI , takan lahh korang HAPPY?? tak kan? cmtu lahh mumue rasa. mumue takthu nak tolong ape kat membe mumue tu. kesian kat dea. 1 hari mendiamkan diri. hati terasa jugak. kawan rapat tau , bukan kawan jumpa sehari dua tu. klahh,bye !!! hm, ILOVEYOU mhy FRIEND . what will happen, we always together. TRUST ME DEAR :') <3 

Older Post | Newer Post
About Me.

Ummu Nur Haziqah AbuBakar|17 candidates SPM 2012|Johor|Malaysian,Islam|


Tralala.
Credit.

Designer: AmirRiezman
background: Mr.Google
Icon: Sis LetthaCopyrighted MumueTaiko.