<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5238493392842950228\x26blogName\x3dAngelInHeaven\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://thisgalnamemumue.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://thisgalnamemumue.blogspot.com/\x26vt\x3d-3665126464066279790', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
.The Sky.
tahniah HARIMAU MALAYA !!
Monday, 21 November 2011 | 19:23 | 0 kiss me


hai semua :D amacam ?? best kann bola malam tadi MALAYSIA vs INDONESIA . satu pertandingan bagi menentukann maruah negara . permainan yang sangat mendebarkan malam tadi . kedai2 mamak , warung2 , dataran2 n rumah2 dipenuhi dengan penonton . camnielahh semangat kata nya . supporters MALAYSIA . keputusan malam tadi berapa ekk?? hihi . korang tahu kann . yang penting MALAYSIA dah buat yang terbaik untuk negara . TAHNIAH untuk anda semua .


nampak kann wajah kegembiraan n kepuasan mereka?? macam mana lahh if kalah malam tadi . dengan adanya pemain seperti mereka lahh , MALAYSIA menjadi juara !! INDONESIA ?? mereka berhati busuk n sekaligus membakar bendera MALAYSIA . ape semua niee??? meme INDONSIAL lahh. opppsss!! kasar pulakk.siapa yang tak kenal beliau ?? khairul fahmi che mat :DD penjaga gol kebanggaan kita kann . dah ramai dah FANs dea niee . muka pun handsome <3 okayylahh , walau apapunn MALAYSIA terrrbaaaiiikkkkk!!! SAYANG MALAYSIAA !!!!Older Post | Newer Post
About Me.

Ummu Nur Haziqah AbuBakar|17 candidates SPM 2012|Johor|Malaysian,Islam|


Tralala.
Credit.

Designer: AmirRiezman
background: Mr.Google
Icon: Sis LetthaCopyrighted MumueTaiko.